Strefa Klineta

Grupa docelowa

Artykuł napisany przez:
Wiktoria Budziar

Grupa docelowa oraz persona, która jest jej odzwierciedleniem, często bywają mylone. Nie są to pojęcia identyczne. Jak je od siebie rozróżnić?Grupę docelową definiują osoby zainteresowane naszymi komunikatami/produktem/usługą. Odbiorców należy podzielić na segmenty, które różnią się od siebie podstawowymi cechami takimi jak: demografia, psychografia (dzielimy odbiorców na podstawie ich zainteresowań, sposobu spędzania wolnego czasu). Segmentacja jest zatem dosyć ogólna, ponieważ chcemy wyselekcjonować wszystkie potencjalne grupy, którym będziemy mogli sprzedać swój produkt/usługę – [podać przykład].

  • przykład: Jeśli nasz produkt skierowany jest do mężczyzn to w obrębie tej grupy możemy wyselekcjonować jeszcze mniejsze grupy, które będą się różniły stylem życia / światem przeżyć – sprzedając motocykle nasza komunikacja jest ściśle skierowana do płci męskiej (stereotypowo oczywiście), ale Ci mężczyźni mogą mieć różne cechy – inny styl jazdy, inny budżet, mogą być też w innym wieku – komunikacja do każdej z tych podgrup może być różna, ze względu na wyznawane wartości.

Sposród wyselekcjonowanych segmentów należy wybrać te, których przekonania, styl życia oraz demografia będą zgodne z misją naszej firmy/organizacji – ten etap nazywa się targetowaniem.

Wybieramy kilka lub jedną grupę – w zależności od wielkości segmentu. Należy pamiętać, że komunikowanie do zbyt dużej ilości grup może być dla nas zgubne, gdyż część osób z danym typem komunikatu może po prostu nie rezonować. Wspomniany wyżej styl życia również może dostarczyć nam wielu wartościowych insightów. Inaczej treści przeglądać będzie X, a inaczej przeglądać będzie Y. Jedna grupa docelowa również może się różnić […]

Kiedy wybraliśmy już konkretne grupy docelowe, należy teraz pomyśleć o sposobie, w jaki nasz produkt i usługa znajdzie się w ich umyśle. Tutaj należy dokonać pozycjonowania i stworzyć komunikat, który dotrze do naszych wybranych odbiorców.

Na tym etapie można przystąpić już do wybrania spośród grupy docelowej persony (lub person), które określa się często idealnym klientem.


PERSONA natomiast jest odzwierciedleniem grupy docelowej, mówi się o niej często “idealny klient”. Tworząc obraz persony zadajemy sobie konkretne pytania – gdzie mieszka, gdzie pracuje, jakie są jej potrzeby/bolączki, jak wygląda jej typowy dzień.

Poszukiwania persony możesz zacząć od tych pytań, ale dobrze zacząć od przyjrzenia się profilom Twoich fanów w mediach społecznościowych. Możesz również skorzystać z ankiet, wywiadów, rozmów i Google Analytics.

Ilość person jest uzależniona od branży — niektórzy mówią o 2, niektórzy o 4 – nie ma na to zasady. Warto trzymać się tego, aby nie było ich zbyt dużo, ponieważ komunikaty mogą się wtedy za bardzo od siebie różnić.

Nie doszukujmy się w personie idealnego klienta, bo większość z nich nie zbliży się nawet do wartości wyznawanych przez stworzoną personę. Możemy się jednak doszukiwać cech tego sztucznego tworu u naszych klientów i starać się odpowiadać na bolączki, które napotkali.

pencilmagic-wandfilm-playusersscreencrossmenuchevron-down